Välkommen till Släktföreningen Atterbom

 

Om Oss


På initiativ av direktör Torsten Atterbom bildades Släktföreningen Atterbom den 29 juni 2003 i Atterbomhuset, hembygdsgården Hybbeln, Åsbo socken (skalden Atterboms födelseort), Boxholms kommun, Östergötland. Tio släktmedlemmar hade hörsammat kallelsen till släktens första släktmöte där avsikten var att bilda en släktförening. Beslut togs och en interimsstyrelse utsågs bestående av dir Torsten Atterbom ordförande med ledamöterna sekreterare Gabrielle Atterbom-Olmarker och marknadsförare Torkel Atterbom med progammerare Thomas Atterbom som suppleant.

Grundande släktmedlemmar vid mötet 2003 voro hälsoterapeut Ann Rosenqvist-Atterbom, räkenskapsförare Chantal Atterbom, vårdbiträde Elizabeth Atterbom, butiksföreståndare Julie Atterbom, civilekonom Mark Atterbom, studerande Matilda Kaijser Atterbom, IT-specialist Mattias Atterbom, bussförare Per Atterbom, marknadsförare Torkel Atterbom och direktör Torsten Atterbom.

Vid påföljande släktmöte i Atterbomhuset den 1 augusti 2004 antogs bl a föreningens stadgar samt utsågs första ordinarie styrelse vilken konstituerade sig med direktör Torsten Atterbom ordförande, Torkel Atterbom sekreterare och sekreterare Gabrielle Atterbom-Olmarker kassör, med professor Hemming A Atterbom, bussförare Per Atterbom och köpman Johan Olmarker som suppleanter.

Närvarande vid första ordinarie släktmöte 2004 voro: Elizabeth Atterbom, Gabrielle Atterbom-Olmarker, Gerd Atterbom, Hemming A Atterbom, Lennart Olmarker, Per Atterbom och Torsten Atterbom. Genom fullmakt deltogo: Bridget Atterbom, Charlotte “Lotta” Olmarker, Hemming E Atterbom, Johan Olmarker, Mark Atterbom och Mattias Atterbom.

Släktföreningens ändamål framgår av dess stadgar.

 

Styrelse

Säte

Åsbo, Boxholms kommun

 Östergötland

Kontakt

Anders Jönsgårdsvägen 6

429 42 Särö

Sweden

+46.703.150640


Medlemsansökan

För att bli medlem i Släktföreningen Atterbom behöver du fylla i en ansökan och skicka in den till styrelsen. Klicka på en av de följande två alternativen för att ladda ner ansökan:

Medlemsansökan / Application for membership ( MS Word)

Medlemsansökan / Application for membership (PDF)


Medlemsavgifter 2024

Aktiv medlem (se stadgarnas §3.1): Kr 150:-

Associerad medlem (se stadgarnas §3.2): Kr 100:-

Äkta makar / sambor: Kr 250:-

 

Membership Fees 2024

Active member (see statutes §3.1): SEK 150:-

Associate member (see statutes §3.2) SEK 100:-

Married couples: SEK 250:-


Föreningens organisationsnummer: 802419-9997

Bank: Handelsbanken, konto: (6233) 685 312 542

Mer om Atterbom

Åsbo Hembygsförening bildades 1929 och förvaltar idag ca 2000 föremål från de senaste 300 åren men också från stenåldern.

Många av Skalden Atterbom’s litterära verk och titlar i digitala format på Litteraturbanken.

Läs om Skalden Atterbom på Riksarkivet.